Forskning

Här finns länkar till forskning inom området. Jag har valt länkar från andra länder för att visa på att fler länder forskar på området naturens hälsofrämjande egenskaper. Jag kommer att fylla på med svensk forskning också. Hör gärna av dig med tips om forskning som är gjord på området till mig. Tar tacksamt emot mer av detta.

https://www.natureandforesttherapy.org/about/science

26 authors affiliated to 31 top universities and other institutions from 7 different countries: USA, UK, Sweden, Netherlands, Germany, China and Canada., can be found for free on resaserchgate (https://www.researchgate.net/publication/334663231_Nature_and_mental_health_An_ecosystem_service_perspective) or using the DOI number (10.1126/sciadv.aax0903) on sci-hub.se

Padova University in Italy can be found here: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/8/791/pdf

in Japan: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5580555/#B4-ijerph-14-00851

in South Korea they were incorporated to the Forest Culture and Recreation Act of 2005. You there’s an english translation on https://www.global-regulation.com/law/korea/644813/forestry-culture-and-recreation-act.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *