Behöver Du samtal i en annorlunda miljö – kom till mig på Tallbacken

Motiverande samtal har enligt forskning visat sig vara hjälpsamt för en del personer som inte riktigt kommer igång med den förändringen som de känner att de vill genomföra. Mitt upplägg för MI5v (motiverande samtal, fem veckor) har visat sig väldigt hjälpsamt under de år jag har använt mig av metoden. Vi träffas en timme i …

Behöver Du samtal i en annorlunda miljö – kom till mig på Tallbacken Läs mer »