Uncategorized

Metodutveckling NUR, Naturunderstödd rehabilitering och Djurassisterade insatser, AAA.

Du som bor här i Gällivare och träffar utsatta personer i ditt yrke ges här möjlighet att berätta vad Du anser om att implementera NUR och AAA inom Ditt område. Jag har under åren 2019 – 2022 varit i kontakt med beslutsfattare, chefer och politiker i Gällivare för att informera dem om mitt arbete. De …

Metodutveckling NUR, Naturunderstödd rehabilitering och Djurassisterade insatser, AAA. Läs mer »

Forskare följer program-verksamheten på Trojka.

Ann Dolling och Anna-Maria Palsdottir från SLU följer projektet NUR8v och Gunilla Johansson, LTU följer projektet NUA5v. De två programmen har stora likheter men också olikheter. De har båda grunden i motiverande samtal och salutogent förhållningssätt till förändringsarbete. Båda programmen har inslag av natur och djur, men på lite olika sätt. NUA5v (natur-understödda aktiviteter under …

Forskare följer program-verksamheten på Trojka. Läs mer »

Forskare följer projekt NUR8v

Ann Dolling och Anna-Maria Palsdottir är två forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet som följer projektet. De intervjuar deltagarna direkt efter de åtta veckorna och sedan sex månader senare. Vi vill vet om naturen har betydelse för rehabiliteringen och vad personerna tycker om upplägget då det gäller NUR8v.. Ann och Anna-Maria har hunnit intervjua några deltagare …

Forskare följer projekt NUR8v Läs mer »

Första behandlingsomgången NUR8v

Första behandlingsomgången går mot sitt slut men en ny omgång startar i maj. Jag har fått till mig en hel del intressanta åsikter kring hur det fortsatta arbetet kan fortskrida. Jag vill rikta ett stort tack till mina deltagare och önska Er lycka till i framtiden.