Dokumentation och sammanställning av projekten NUR8v och NUA5v.

Jag har under hösten sammanställt och reflekterat kring mitt arbete med de två projektarbeten jag varit involverad i. Jag har fått möta många fina människor under tiden och har lärt mig mycket om hur det är att driva projekt. Den här tiden har varit ovärderlig för mig och jag har fått lära mig att det finns många, som liksom jag, tror på att djur och natur har en läkande kraft. Nu ska rapporterna skrivas och boken ”Vård, omsorg och rehabilitering utomhus” som Trojka Natur deltagit i ska publiceras. Detta kommer att ske under 2022. Jag ser såklart fram emot denna läsning, men har redan nu kommit till insikt om att jag inte hade alldeles fel då jag ville testa om det finns en läkande kraft i natur och djur som ger god effekt på en mycket kort tid. Projekten har visat att vi kan ta djur och natur till hjälp för att rehabilitera människor på ett mer naturligt sätt, spara på kostnader och mänskligt lidande. Utmaningen för mig i framtiden är att visa att målgruppen för naturbaserad och djurassisterad rehabilitering är väldigt omfattande, och att vi tillsammans kan göra mycket mer på kortare tid än vad vi gör idag.

Jag vill framföra mitt allra varmaste tack till Dig som varit deltagare i något av projekten, till forskarna Ann Dolling, Anna-Maria Palsdottir och Gunilla Johansson. Jag vill också tacka leader polaris som trodde på min idé och till alla er andra som på något sätt stöttat mig.

2 reaktioner på ”Dokumentation och sammanställning av projekten NUR8v och NUA5v.”

  1. Så spännande Carina. Med forskarrapporternas stöd för effekterna kommer din verksam lyfta från marken. Då kan också offentlig verksamhet anlita dig för, som du vet, kraven är höga, ibland rigida och därmed konservativa då nya sätt tar längre tid att få ”godkända” trots upplevda effekter.

    1. Tack för ditt svar. Ja, jag tror att det är mycket värdefullt för oss som vill arbeta med naturbaserade metoder att ”bevisa” för de som ska betala att metoderna fungerar. Det verkar ändå som om det största hindret i vårt arbete är just det där konservativa tänket som du beskriver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.