Trojka Natur, oktagonen

Nytt år – nya möjligheter

Nytt år - nya möjligheter

Jag känner mig väldigt nöjd över att ha kunnat genomföra projekten NUR8v och NUA5v. Det har varit precis så roligt som jag tänkte mig att det skulle vara. Jag har fått bekräftat att mina metoder fungerar och de som har deltagit i programmen har upplevt en stor förbättring under den korta tid som de deltagit. Som alltid, när jag provar något nytt vill jag att någon annan ska utvärdera mitt arbete och lyckades få med mig  mycket kompetenta forskare inom området. Läs mer under fliken ”projekt”

Vad händer nu?

Det som händer nu inom projektet NUR8v är att jag fortsätter att etablera kontakt med andra samhällsaktörer för att öka kunskapen kring naturbaserade och djurassisterade insatser. Jag vill poängtera att mina insatser inte ska ses som en konkurrerande verksamhet utan ett komplement till de etablerade metoderna. Jag ska försöka förklara hur jag menar;
Naturbaserade och djurassisterade insatser är ingen profession i sig utan ett komplement till olika redan existerande professioner. Som exempel kan nämnas att insatserna kan användas inom rehabilitering/habilitering som komplement till fysioterapeut eller arbetsterapeut. Inom psykisk ohälsa som komplement till psykolog, psykoterapeut eller sjuksköterska. Eller som ett komplement till skolan för rektorer, lärare eller stödpedagog. I mitt fall, som har socialt arbete som profession, kan jag utföra naturbaserat eller djurassisterat socialt arbete. I samtliga fall är jag ansvarig för den ”gröna kompetensen/hästunderstödda insatser” . Jag hoppas på att kunna samarbeta med andra professioner för att kunna erbjuda fler personer denna möjlighet.

 

De hästunderstödda aktiviteterna lyftes fram

De flesta som deltagit i programmet NUR8v lyfter fram de hästunderstödda insatserna som väldigt viktiga och betydelsefulla för dem. Det verkar också som att de som inte hade någon hästerfarenhet innan fick störst vinning av dessa övningar. Det bekräftar också det som jag trodde innan jag påbörjade projektet, alltså att hästar i rehabilitering tillför något som vi människor har svårt att förstå och förklara. Mina hästar har jag haft i många år och jag känner dem väl, så vet vad jag kan utsätta dem för och hur vi tillsammans ska kunna hjälpa någon till förändring.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.