Finns det bekräftelse och forskning på att det fungerar med NUR?

Varför är det så bra med träd, och varför ska vi krama dem?

Träden utsöndrar fytoncider för att skydda sig från bakterier, insekter och svamp. Det är också en del av kommunikationen mellan träden, dvs sättet hur de pratar med varandra. När träd blir kramat tror de att de blir attackerade och utsöndrar då fytoncider.

Mer information kring naturbaserade och djurassisterade insatser

Här har jag sparat lite länkar för den som är intresserad av att veta mer om Naturbaserade och djurassisterade insatser. Du får gärna tipsa om fler länkar, så kan vi lära oss mer tillsammans. På SLU finns Hubben, titta gärna in där.

https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/nordic-nature-health-hub/forskning/

http://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/fakta–forskning/forskning-vid-grona-rehab/

https://www.vgregion.se/gronarehab

https://ki.se/forskning/de-ser-nyttan-med-naturen

https://fof.se/artikel/2020/9/besok-i-naturen-laker-kropp-och-sjal/

https://accentmagasin.se/nykterhet/naturens-lakande-kraft-outforskad-mark/

https://kurera.se/forskning-stodjer-naturens-lakande-krafter/

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/manniskan-och-skog/skog-och-halsa/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/

https://www.sydved.se/aktuellt/inspiration/djur-och-natur/darfor-mar-vi-bra-av-skogen

https://aldreshalsa.com/naturens-lakande-kraft/

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/natur-och-halsa/

https://scholar.google.se/scholar?q=Hur+p%C3%A5verkar+naturen+v%C3%A5r+h%C3%A4lsa&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

https://doktor.se/artiklar/friskare/5-orsaker-till-att-ga-ut-i-skogen/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.