Forskare följer program-verksamheten på Trojka.

Ann Dolling och Anna-Maria Palsdottir från SLU följer projektet NUR8v och Gunilla Johansson, LTU följer projektet NUA5v. De två programmen har stora likheter men också olikheter. De har båda grunden i motiverande samtal och salutogent förhållningssätt till förändringsarbete. Båda programmen har inslag av natur och djur, men på lite olika sätt. NUA5v (natur-understödda aktiviteter under fem veckor) är en gruppverksamhet och innehåller mer aktivitet, struktur och rörelse än NUR8v. Hör gärna av Dig för att få veta mer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.