Forskare följer projekt NUR8v

Ann Dolling och Anna-Maria Palsdottir är två forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet som följer projektet. De intervjuar deltagarna direkt efter de åtta veckorna och sedan sex månader senare. Vi vill vet om naturen har betydelse för rehabiliteringen och vad personerna tycker om upplägget då det gäller NUR8v.. Ann och Anna-Maria har hunnit intervjua några deltagare och efter projektet kommer vi att kunna redovisa resultatet av denna studie. Projektet pågår till och med december 2021.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.