Tallbacken är en Grön Arena-Gård

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. De gårdar som är knutna till varumärket har gått en sex dagar lång utbildning, genomförd under ca sex månader. Utbildningen tar upp lagstiftning, brukarkategorier, aktiviteter, kalkyler, marknadsföring och under tiden sker arbetet med att ta fram företagets affärsplan.

Vad är Grön Arena?

Efter genomförd utbildning kan gården bli Godkänd Grön Arenagård. För att bli godkänd ska man uppfylla en rad kriterier och Hushållningssällskapet genomför ett så kallat godkännandebesök för att kontrollera gården. Vi går igenom kriterierna, granskar affärsplanen, kontrollerar riskanalysen av gården och gör en helhetsbedömning av gårdens lämplighet som Grön Arenagård. Därefter sammanträder en beslutskommitté som avgör om gården blir godkänd.

Läs mer om Grön Arena-gårdar på Hushållningssällskapets sida.