Previous slide
Next slide

Grön Rehab på Trojka Natur

Naturen är en källa till återhämtning och glädje, men också en outnyttjad läkande kraft som skulle kunna användas mer inom  rehabiliteringen idag.
Det finns idag en hel del  forskning som visar på goda resultat då vi tar in djur och natur på olika sätt då det gäller rehabilitering och förändring mot en friskare och sundare tillvaro.
På Trojka Natur har jag skapat ett par program för att kunna erbjuda hjälp till den som känner att konventionell behandling inte riktigt hjälper eller för den som vill prova på något nytt. 

Hästunderstödda aktiviteter

På Trojka Natur kan hästarna delta i interventionerna då det finns ett syfte med att bjuda in dem. Vi kan arbeta med att sätta gränser, öka sin självkännedom/självkänsla, kroppsmedvetenhet eller så kan de vara med för att öppna upp för samtal.

45 minuter

Samvaro med djur har för många en läkande effekt. Det finns forskning som visar att blodtrycket sänks och att dopaminet ökar. Alltså vår känsla av att må bra. Djuren deltar utifrån ett specifikt syfte.

60 minuter 

Ett samtal i veckan i fem veckor med uppföljning efter en månad. Passar för dig som vill göra en förändring i ditt liv, men har svårt att komma igång. Metoden motiverande samtal utgår ifrån där du är idag och var du vill vara i framtiden.

Vi går ut bland träden här på Tallbacken och låter naturens läkande kraft stimulera det parasympatiska nervsystemet och ge dig återhämtning.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till detta.

Gällivare häng

2 timmar

Forskning visar att vi behöver mer möjligheter till mild sinnes-stimulering eftersom vår hjärna oftast går på högvarv. Då vi vistas i naturen sker detta omedvetet. Men många upplever att det är svårt att bara vara i skogen utan att utföra någon aktivitet. Då vi lanserade Gällivare-häng på Tallbacken ser vi att det kan hjälpa fler att komma till ro och faktiskt bara vara. Aktiviteten  går ut på att Du riggar din egna hängmatta  och njuter av naturen på ett lite annorlunda sätt. Lite avskilt men ändå i grupp, vilket också verkar ha en lugnande effekt. Vi genomför aktiviteten då vi har fyra deltagare.

30 minuter 

Vi använder noga utvalda rörelser som engagerar hela kroppen på ett mjukt och enkelt sätt. Du får verktyg för att behålla eller rehabilitera kroppens rörelseförmåga. Du behöver inte ha några förkunskaper och kan vara helt otränad. 

3 timmar 

Skogsbad kommer från det japanska ”Shinrin-Yoku” som betyder “ta in skogens atmosfär”. Det handlar om att vara helt närvarande i skogen med alla sinnen och låta den skölja bort oro och stress.

 

45 minuter

Det finns bevis för att man lättare kommer igång och fortsätter med sin aktivitet om man har en tid att passa och andra personer att ta hänsyn till. Därför erbjuder vi på Tallbacken skogspromenad med andra. Du deltar utifrån din aktivitetsnivå, i en grupp med andra på ungefär samma nivå. Vi promenerar i omgivningarna i ungefär 30 minuter för att sedan slå oss ner en stund och prata lite över en kopp te.

60 minuter 

Forskning visar att vi presterar bättre och kan ha bättre samtal då vi samtidigt rör oss och stimulerar det parasympatiska nervsystemet, exempelvis genom att vara i naturen. Du kan genomföra dina arbetssamtal på detta sätt för att hitta tillbaka till kreativitet och goda lösningar. Denna aktivitet kan också hjälpa dig som behöver få perspektiv på din situation och påbörja en förändring, i så fall kan du promenera i par med någon du inte känner men som också behöver nya infallsvinklar för att hantera sin vardag.