Djurassisterad social rehabilitering

2 timmar – 700 kronor per session

Samvaro med djur har för många en läkande effekt. Det finns forskning som visar att blodtrycket sänks och att dopaminet ökar. Alltså vår känsla av att må bra. Den som kommer till Tallbacken kan vara med djuren utifrån olika behov. Behöver du träna på att få struktur, röra på kroppen på ett naturligt sätt eller bara pyssla med ett djur för ditt mående? Den som deltar i djurassisterade sessioner måste känna en nyfikenhet för att prova om metoden kan hjälpa dem, tycka om djur och vilja lära sig mer om dem. Om du känner dig rädd eller osäker är det inget hinder, så länge du känner att du vill träna bort den rädslan. Att möta sina rädslor är en mycket beprövad metod för förändring.

Varför djurassisterade interventioner?

Djurassisterade interventioner kan vara en del i den sociala rehabiliteringen på Tallbacken utifrån att djuren kan locka till och också få deltagaren att genomföra sin förändring. Samvaron med djur kan skänka en känsla av mening och att vara den som vårdar istället för att bli vårdad kan för många upplevas som frigörande. Djur är alltid i nuet och att vara med dem kan ge oss samma närvaro. Att sköta om djur ger rutiner och en känsla av att vara behövd, vilket många saknar idag. Att känna sig behövd skänker mening som ofta leder till fler positiva effekter och en början till förändring. Många vill väldigt gärna göra en förändring i sitt liv men kommer inte igång. Detta kan bero på olika saker och inte alltför sällan att de har tillbringat lång tid utanför samhällets strukturer. Djurassisterade interventioner kan vara till stor hjälp för vissa.

Upplägget kan se väldigt olika ut, hör gärna av dig om du har frågor.