Hästunderstödda interventioner

Hästarna Greidi, kallad Graal och Khariton, kallad Harry har funnits på Tallbacken under många år. Graal är en islandshäst och Harry en rysk basjkirhäst. Bilden ovan säger ganska mycket om deras personlighet. Harry nyfiken och gosig, kommer alltid fram till mig. Graal vet inte om det är värt det, eller om han ska fortsätta att hålla på sin autonomi. Båda är väldigt vänliga och passar min verksamhet.  De kom till mig som fyraåringar båda två, så nu har de varit hos mig i tolv år och jag tycker att jag känner dem väldigt väl. Jag har utbildat dem själv tillsammans med en duktig ridinstruktör och väninna, Siv Flygare från Gällivare som har samma grundinställning till hästhantering som jag.

Vi kallar den medveten hästhållning.

Varför hästar?

När vi jobbar med hästunderstödda interventioner deltar hästarna utifrån ett specifikt syfte. Det här passar personer med svårigheter att kommunicera, delta i grupper eller sätta gränser. Det kan också vara bra för att skapa rutiner, stärka tron på sin egna förmåga och bekräfta att vi duger som vi är. Många upplever att samvaro med hästar är kravlös, man vågar vara sig själv utan att bli bedömd. Hästen kan ta emot förtroenden och hemligheter utan att man riskerar att det förs vidare. Hästar är alltid i nuet och att vara tillsammans med dem kan ge oss samma närvaro. Att sköta om djur ger rutiner och en känsla av att vara behövd. Att känna sig behövd skänker mening som ofta leder till fler positiva effekter och en början till förändring. 

Hästarna kan också möjliggöra förändring om det finns ett behov hos deltagaren att komma i kontakt med sina inre känslor, stärka sin självkänsla eller lära sig mer om sig själv. Hästen är inte en terapeut men man kan säga att när de deltar får insatsen en annorlunda terapeutisk effekt som troligen inte går att tillföra på annat sätt. Hästens roll är bara att vara häst, den lever i nuet och kan inte göra något annat. Om deltagaren kan möta hästen där kan mötet få stor betydelse för förändringen.

Hästar dömer ingen och interagerar med oss om vi är autentiska, vi behöver inte se ut på något speciellt sätt eller vara duktiga på något då vi umgås med hästar. De vill bara att vi ska vara som vi är och möta dem där de är.