Motiverande samtal

60 minuter – 1500 kronor för fem samtal och uppföljning

De flesta vet att vi behöver känna motivation om vi ska göra någon förändring i våra liv, men ibland kan det kännas väldigt tungt att hitta motivation till förändring. Hur ska du hitta tillbaka till din drivkraft och känna dig motiverad till förändring?
Låt mig hjälpa dig att komma igång! Jag har stor erfarenhet av olika  samtalsstöd och har använt mig mycket av motiverande samtal i mitt yrke som alkohol- och drogterapeut under 20 år. Jag vet att det kan hjälpa många, kanske det passar just dig?

Grundstenen i all behandling på Tallbacken är motiverande samtal, men det kan också göras på ett mycket specifikt sätt utifrån en manual. Denna samtalsserie innehåller fem individuella samtal där steg ett är att hitta en gemensam arena för att kunna mötas. Vi börjar med förändringshjulet som grund och fortsätter samtalen utifrån det läge du befinner dig i. Ska vi prata om ambivalens eller har du redan tagit ditt beslut om förändring?

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.