Naturbaserad social rehabilitering - Grön rehab

Naturen är en källa till återhämtning och glädje, men också en outnyttjad läkande kraft som skulle kunna användas mer inom  rehabiliteringen idag.
Det finns idag en hel del  forskning som visar på goda resultat då vi tar in djur och natur på olika sätt då det gäller rehabilitering och förändring mot en friskare och sundare tillvaro.
På Trojka Natur har jag skapat ett par program för att kunna erbjuda hjälp till den som känner att konventionell behandling inte riktigt hjälper eller för den som vill prova på något nytt. 

 

Hur går det till?

Det finns olika program för olika behov på Tallbacken. För dig som lider av utmattningsproblematik är upplägget lite annorlunda motför den som kanske har problem med att komma igång. Jag utgår alltid ifrån behovet och din situation för att kunna erbjuda dig något som jag tror passar just dig. De som har genomfört programmen NUR8v och NUA5v tycker att de har fått god hjälp på vägen, du kan läsa mer under fliken projekt. Man kan säga att den stora skillnaden mellan programmen är att NUA5v innehåller lite mer aktivitet än NUR8v som är mer vila, bara vara och återhämtning.
Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Du kan också ta kontakt med sjukvården eller företagshälsan för att diskutera med dem för att eventuellt kunna göra en gemensam rehabilitering där Trojka Natur står för en del i din rehabilitering

Komma igång eller...

Om du känner att du sitter fast i en situation, beteende som du inte kan komma ifrån på egen hand, är du välkommen att höra av dig till mig. Motiverande samtal är grunden till allt på Trojka Natur. En kombination av att göra och prata tror jag är den bästa vägen för många. 

varva ner, återhämtning

För dig som känner dig stressad på jobbet eller i ditt privata liv och som har börjat få negativa konsekvenser av ditt beteende, kan jag erbjuda hjälp med att hitta en väg tillbaka till ett mer avvägt och sunt liv. Då kan vi jobba med mer återhämtning, avslappning och kroppskännedom.