Skogsbad

3 timmar – 500 kr per person

Skogsbad kommer från det japanska ”Shinrin-Yoku” som betyder “ta in skogens atmosfär”. Det handlar om att vara helt närvarande i skogen med alla sinnen och låta den skölja bort oro och stress. När vi skogsbadar på Tallbacken går vi en mycket långsam promenad i den hundraåriga tallskogen. Jag som guide hjälper dig att öppna alla dina sinnen – syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Passar personer med stressrelaterade sjukdomstillstånd, utmattningssyndrom eller liknande.

Vad är skogsbad?

Att skogsbada handlar om att ta sig tid att vistas i skogen lite längre stunder i syfte att varva ner, samla kraft och må bättre. Man kan göra det ensam eller tillsammans med andra. Inspirationen kommer från Japan, där shinrin-yoku och skogsterapi allmänt rekommenderas, bland annat mot vardagsstress och oro.

Min uppgift som guide är att hjälpa deltagarna att fokusera på nuet genom att genomföra små övningar där du blir påmind om att se, höra, dofta och känna. När du befinner dig i nuet är det svårare för tankar, stress och oro att få fäste och du kommer lättare till ro.

Det handlar om att sakta vandra genom skogen,  lyssna på vinden eller fåglarna, kanske en bäck eller insekter som surrar. Att upptäcka nya världar genom att rikta sitt fokus till den del av skogen som vi vistas i.  Har du någonsin studerat barken på en tall eller iakttagit myrornas kamp för överlevnad?

Forskning har visat att skogsbad ger positiva effekter på kroppen, bland annat sjunker blodtrycket och halten av stresshormoner då vi vistas i skogen. Tallskog är dessutom extra bra på att avge fytoncider vilket har visat sig vara bra för vårt immunförsvar.

Det innebär att bara genom att vistas i tallskog boostar du ditt immunförsvar. Andra effekter av att vistas i skogen, och naturen över huvudtaget, är minskad känsla av stress, ökad koncentrationsförmåga och ökad smärttålighet. Studier visar också att naturvistelser kan höja humöret och fungera som stöd vid livskriser.