Slutrapporten, NUR8v

Nu är slutrapporten färdig för utskick, jag är så nöjd med resultatet. Inte bara själva rapporten utan också på det resultat som mitt arbete har kommit fram till. Den som vill ta del av rapporten kan maila mig på carina@trojkanatur.se så skickar jag mot portokostnad så länge det finns kvar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Cora Karlsson på Avki som står för layouten. Under 2023 kommer den vetenskapliga artikeln om NUR8v att presenteras av forskarna Ann Dolling och Anna-Maria Palsdottir som följt mitt arbete, de kommer också att ge ut ett faktablad på SLU. Ett stort tack till dem också. Du som varit deltagare på NUR8v får gärna höra av dig om du vill ta del av rapporten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.