Previous
Next

Vad jag kan göra för dig

Vi går ut bland träden här på Tallbacken och låter naturens läkande kraft stimulera det parasympatiska nervsystemet och ge dig återhämtning.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till detta.

2 timmar

Aktiviteten  går ut på att Du ligger i en hängmatta och njuter av naturen på ett lite annorlunda sätt. Vi genomför denna aktivitet på helgerna och går ut och hänger då vi har fyra deltagare.

30 minuter 

Vi använder noga utvalda rörelser som engagerar hela kroppen på ett mjukt och enkelt sätt. Du får verktyg för att behålla eller rehabilitera kroppens rörelseförmåga. Du behöver inte ha några förkunskaper och kan vara helt otränad. 

60 minuter 

Du tränar din förmåga att vara utan skärmar och får med dig övningar för att fortsätta träna hemma. Vi tar upp nackdelar med att använda skärmar och hur vi kan ändra vårt livsmönster och bjuda in naturen för att kunna få mera avkoppling än uppkoppling.

45 minuter

Samvaro med djur har för många en läkande effekt. Det finns forskning som visar att blodtrycket sänks och att dopaminet ökar. Alltså vår känsla av att må bra. Djuren deltar utifrån ett specifikt syfte.

60 minuter 

Ett samtal i veckan i fem veckor med uppföljning efter en månad. Passar för dig som vill göra en förändring i ditt liv, men har svårt att komma igång. Metoden motiverande samtal utgår ifrån där du är idag och var du vill vara i framtiden.

2 timmar 

Skogsbad kommer från det japanska ”Shinrin-Yoku” som betyder “ta in skogens atmosfär”. Det handlar om att vara helt närvarande i skogen med alla sinnen och låta den skölja bort oro och stress.

 

45 minuter

Promenad utifrån din aktivitetsnivå, i grupp med andra på ungefär samma nivå. Vi promenerar i omgivningarna i ungefär 30 minuter.

60 minuter 

Du promenerar i par med någon som du inte känner sedan tidigare. Syftet är att få nya perspektiv på sin situation och få hjälp att se hur en förändring kan se ut. Här är ingen eller alla experter, vi hjälper varandra att komma till insikt om hur vi ska gå vidare i livet.