Djurassisterad behandling

45 minuter – 700 kronor per session

När vi jobbar med djurassisterad behandling deltar djuren utifrån ett specifikt syfte. Det här passar personer med svårigheter att kommunicera, delta i grupper eller sätta gränser. Samvaron med djur kan skänka en känsla av mening och att vara den som vårdar kan för många upplevas som frigörande. Djur är alltid i nuet och att vara tillsammans med dom kan ge oss samma närvaro. Att sköta om djur ger rutiner och en känsla av att vara behövd. Att känna sig behövd skänker mening som ofta leder till fler positiva effekter och en början till förändring.

Det här är inte ridning, hästarna deltar på andra sätt för att locka till lugn, öppenhet och samtal. Personer med anknytningsproblematik kan också få hjälp genom att bli buren av en häst.

Varför hästar?

För en del har hästen har en alldeles speciell betydelse i livet. Många upplever att samvaron med hästarna är kravlös. Man vågar vara sig själv utan att bli bedömd utifrån utseende el dyl. Hästen kan ta emot förtroenden och hemligheter utan att man riskerar att de förs vidare.

Hästarna är med i behandlingen på Tallbacken om det finns ett behov hos deltagaren att komma i kontakt med sina inre känslor, stärka sin självkänsla eller lära sig mer om sig själv. Hästen är inte en terapeut men man kan säga att när de deltar får insatsen en annorlunda terapeutisk effekt som troligen inte går att tillföra på annat sätt. Hästens roll är bara att vara häst, den lever i nuet och kan inte göra något annat. Om deltagaren kan möta hästen där kan mötet få stor betydelse för behandlingen.

Hästar kan hjälpa till att skapa rutiner, stärka självkänsla, bekräfta att vi duger som vi är. Hästar dömer ingen och interagerar med oss om vi är autentiska, vi behöver inte se ut på något speciellt sätt eller vara duktiga på något då vi umgås med hästar. De vill bara att vi ska vara som vi är och möta dem där de är.

Varför djurassisterad behandling?

Samvaro med djur har för många en läkande effekt. Det finns forskning som visar att blodtrycket sänks och att dopaminet ökar. Alltså vår känsla av att må bra. Djurassisterad behandling kan vara en del i behandlingen på Tallbacken utifrån att djuren kan locka till och också få deltagaren att genomföra sin behandling. Den som kommer till Tallbacken kan vara med djuren utifrån olika behov.

Behöver du träna på att få struktur, röra på kroppen på ett naturligt sätt eller bara pyssla med ett djur för ditt mående? Den som deltar i djurassisterad behandling måste känna en nyfikenhet för att prova om metoden kan hjälpa dem, tycka om djur och vilja lära sig mer om dem. Om du är rädd är det inget hinder, så länge du känner att du vill träna bort den rädslan. Att möta sina rädslor är en mycket beprövad metod för förändring.